Haziran 2018’de 500 Engelli Öğretmen Alımı Yapılacak


500 engelli öğretmen alımı

Meb Yayinlamış olduğu takvimde 2018 yılı 500 engelli öğretmen alımları Haziran ayında olacak.Yayımlanan takvime göre kontenjanlar 14 Haziranda açıklanacak Engelli öğretmen atamaları 27 Haziranda olacaktır.

Meb’in 2018 Yılı 500 Engelli Öğretmen Alımları İle İlgili Açıklaması

2016’da yapılan Engelli kamu personeli seçme Sınavı İle 2018’de Yapılacak Olan Engelli kamu personeli seçme Sınavına katılan adaylar arasından Engelli kamu personeli seçme Sınavı puan üstünlüğüne göre,07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu
Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Meb Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre 500 engelli öğretmen alımı yapılacaktır.

Haziran 2018’de 500 Engelli Öğretmen Alımı Şartları Tarihi

İl ve alan bazlı kontenjanların ilanı 14 Haziran’da, başvuruların alınması ve onaylanması 18-22 Haziran’da, atamaların yapılması ise 27 Haziran’da olacak.

Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanında;
1- Türk vatandaşı olmak.(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.).
2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,
3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından
birini başarıyla tamamlamış olmak,
4- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
5- 2016 yılı veya 2018 yılı Nisan ayında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olmak, (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan Sınav sonucuna göre işlem yapılacaktır.)
6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
7- Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
8- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, özel şartları aranacaktır.

Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer
alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takvimi çerçevesinde
yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine
onaylattıracaktır.
Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 yılı veya 2018 yılında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek; ayrıca, hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacaktır.

Ancak, ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecektir.
Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecektir.

İl ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesi = 14 Haziran 2018

Başvuruların alınması ve onaylanması       = 18-22 Haziran 2018

Atamaların yapılması                                  = 27 Haziran 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir